Dostava naručenih proizvoda

Naručeni proizvodi, koji se isporučuju paketnom dostavom, se u pravilu isporučuju u roku 24 sata od potvrde kupnje od strane potrošača za sve dijelove RH osim za kupce koji žive u dijelu južnije od Splita gdje se isporuka u pravilu vrši unutar 48 sati.
U slučaju kada se radi o paletnoj isporuci isporuka za sve kupce je 48 sati, bez obzira u kojem dijelu RH se isporuka vrši.
Svi artikli će od strane tvrtke Kabao Futura d.o.o. biti zapakirani za isporuku na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti da li su na pošiljci nastala eventualna oštećenja i odmah to prijaviti dostavnom radniku kurirske službe koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Naknadne reklamacije vezano uz oštećenja prilikom isporuke ne uvažavamo.
u slučaju da neki od naručenih proizvoda nisu trenutno raspoloženi za isporuku kupac će o tome biti obaviješten putem elektronske pošte ili telefonom na broj koje je naveo kod registracije.
Troškovi prijevoza, za pošiljke čija vrijednost ne prijelazi 740,00 Kn, se dodatno obračunavaju u iznosu od 50,00 Kn.